کارت اعضای VIP کلینیک سیب سرخ

“کارت اعضای (VIP Card) ، یکی از پرطرفدارترین خدمات ارائه شده توسط “باشگاه وفاداری مراجعین کلینیک زیباییِ دکتر مقامی” است. “کارت اعضای VIP ” یک کارت غیر قابل ابطالِ تخفیف است که پس از دریافت اولین خدمات زیبایی از کلینیک زیبایی سیب سرخ، “ برای شما صادر و به صورت اتوماتیک شارژ می‌شود. این کارت نیاز به فعالسازی دارد که فقط از طریق ورود به سایت دکتر مقامی به آدرس www.drdavoudmaghami.com و وارد کردن کد عضویت در قسمت "ورود جایگاه اعضای VIP" فعال می شود. با “کارت اعضای VIP ” کلینیک زیبایی دکتر مقامی، به زیبایی خود بیش از پیش پاداش دهید!


SOCIALICON